DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIEBadanie i rozwój

W ramach dywersyfikacji działalności w Konsorcjum PRGiBSz SA został utworzony Dział Innowacyjnych Technologii Paliwowych, którego działania obejmują m.in.:

  • monitorowanie otoczenia pod kątem wyboru technik i technologii paliwowych bazujących na węglu, a możliwych do wdrożenia,
  • analizę informacji naukowo-technicznych i biznesowych,
  • sporządzanie wstępnych analiz marketingowych i bilansów/oszacowań energetycznych oraz finansowych dla projektów/pomysłów o dużym potencjale innowacyjnym, przedstawienie modelu biznesowego oraz sposobu finansowania,
  • organizowanie i realizowanie wytypowanych przez Zarząd projektów,
przy współpracy z Uczelniami, Instytutami, Firmami energetycznymi oraz ekspertami z obszaru technologii paliwowych.

Realizując założoną politykę Zarząd KPRGiBSz SA 19 grudnia 2016 roku podpisał umowę o współpracy pomiędzy AGH a Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA. Celem umowy o współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji Konsorcjum dla dalszych działań służących dobru stron. Ustalono następujące kierunki współdziałania:

  • inicjowanie prac badawczo-rozwojowych,
  • uruchamianie i realizowanie projektów badawczych i rozwojowych,
  • rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Pierwsze wspólne przedsięwzięcie będzie dotyczyć czystych technologii węglowych – paliw węglowo-wodnych.

Współpracę na rzecz wykorzystania węgli niskokalorycznych do celów energetycznych poprzez wdrażanie kompetencji, doświadczeń oraz technologii oferowanych przez KPRGiBSz SA zadeklarował również „Węglokoks Energia” Sp.z o.o.

Artykuł


Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map