DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Umowa o współpracy

19 grudnia 2016 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy AGH a Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA z Mysłowic.

Celem umowy o współpracy jest wykorzystanie doświadczeń o dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji konsorcjum dla dalszych działań służących dobru stron.
Pierwsze wspólne przedsięwzięcie będzie dotyczyć czystych technologii węglowych - paliw węglowo-wodnych.

Artykuł

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map