DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


"Medal Europejski dla usług"

Medal Europejski jest ogólnopolskim przedsięwzięciem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Business Centre Club. Celem nagrody jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA po raz piąty otrzymało Medal Europejski nominując w konkursie usługę zgłoszoną przez Mysłowicki Zakład Robót Górniczych pod nazwą: Remont i rekonstrukcja obudowy szybowej, montaż i demontaż wyposażenia szybu do głębokości 1000m z zastosowaniem linowych podestów ruchomych”.

Atrakcyjność usługi polega na wykonywaniu prac związanych z rekonstrukcją obudowy szybowej i wyposażenia szybu oraz montażem i demontażem rurociągów z linowych podestów ruchomych. Podest zawieszony jest na linie wciągarki wolnobieżnej zamontowanej na powierzchni. Załoga pracuje na podeście roboczym pod osłoną podestu ochronnego zabezpieczającego przed ewentualnie spadającymi do szybu odłamkami obudowy i elementami skorodowanego wyposażenia. Dostęp do obudowy szybów oraz wyposażenia zapewniony jest poprzez dodatkowe podesty rozkładane z podestu roboczego. Załoga posiada stały kontakt z obsługą na powierzchni poprzez system sygnalizacji i łączności szybowej.

5 czerwca br. odbył się uroczysty finał XXIV edycji Medalu Europejskiego dla Usług. W imieniu Konsorcjum PRGiBSz SA nagrodę odebrał Prezes Zarządu Andrzej Michalik.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dotychczas otrzymane Medale Europejskie:

Rok 2012 – Rybnicki Zakład Robót Górniczych za usługę: „Odwadnianie wyrobisk kamiennych drążonych w wysokim stopniu zagrożenia wodnego”.

Rok 2010 – Mysłowicki Zakład Robót Górniczych za usługę: „Remonty zbiorników urobku z wykorzystaniem dwupodestowego przemieszczającego się pionowo pomostu wiszącego”

Rok 2009 – Rybnicki Zakład Robót Górniczych za usługę: „Zabudowa wielkogabarytowych portalowych skrzyżowań wyrobisk górniczych z zastosowaniem ruchomych pomostów roboczych oraz wysięgników montażowych własnej konstrukcji”

Rok 2007 – Mysłowicki Zakład Robót Górniczych za usługę: „Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji
i montaż urządzenia do czyszczenia zbiorników przepadu w szybach skipowych kopalń węglowych”Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map