DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Konsorcjum po raz drugi laureatem akcji "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH i BUDOWY SZYBÓW SA zostało laureatem V edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" ogłoszonego przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 30 stycznia br. w Belwederze. W imieniu naszej firmy nagrodę odebrał Prezes Zarządu pan Andrzej Michalik. W konkursie wyróżnia się pracodawców przestrzegających przepisy prawa pracy i realizujących w praktyce idee dialogu społecznego. Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy.

Zgłoszeń do Akcji Certyfikacyjnej dokonywały organizacje zakładowe NSZZ "S" działające w zakładzie pracy oraz zarządy przedsiębiorstw, przy poparciu organizacji związkowej. Spośród zgłoszonych w br. przedsiębiorstw Komisja Certyfikacyjna, wybrała 22 zakłady pracy, które otrzymały Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

W uroczystości wziął udział prezydent Bronisław Komorowski, który objął honorowy patronat nad konkursem. Certyfikaty wręczył szef NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Prezydent życzył pracodawcom i pracownikom umiejętności wspólnego myślenia o przyszłości zakładów pracy i ich branż.

Nasza firma otrzymała certyfikat po raz drugi.

Certyfikat
Lista wyróżnionych firm

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map