DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Konsorcjum po raz trzeci „Pracodawcą Przyjaznym Pracownikom”

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA zostało laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" ogłoszonego przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 21 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu naszej firmy nagrodę odebrał Prezes Zarządu pan Andrzej Michalik. W konkursie wyróżnia się pracodawców przestrzegających przepisy prawa pracy i realizujących w praktyce idee dialogu społecznego. Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy.

Zgłoszeń do Akcji Certyfikacyjnej dokonywały organizacje zakładowe NSZZ Solidarność działające w zakładzie pracy oraz zarządy przedsiębiorstw, przy poparciu organizacji związkowej. Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw Komisja Certyfikacyjna, wybrała 22 zakłady pracy, które otrzymały Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, który objął honorowy patronat nad konkursem.


Nagrody: mysłowickie Konsorcjum pracodawcą na medal

Firma z Mysłowic z tytułem: "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

Andrzej Michalik: Maszyna pozbawiona obsługi jest zaledwie zbiorem kawałków metalu.

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map