DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Barbórka w Warszawie

W wigilię św. Barbary, 3 grudnia, prezydent RP gościł w swoim pałacu na Krakowskim Przedmieściu liczną grupę górników z całej Polski. Pracownikom kopalń węgla kamiennego, brunatnego, rud miedzi, ropy i gazu z okazji ich święta podziękował w imieniu całej Polski za trud górniczy, za efekty pracy, za cechy charakteru, a najbardziej zasłużonym wręczył odznaczenia państwowe.

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA reprezentowali:

Andrzej Michalik – Prezes Zarządu
Wiesław Grzybowski – Z-ca Prezesa ZarząduKonsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map