DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Oferta
Podstawową działalnością firmy są roboty górnicze prowadzone w kopalniach węgla kamiennego. Dysponując doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną i załogą, niezbędnym sprzętem specjalistycznym oraz skomputeryzowanym zapleczem techniczno-produkcyjnym, wykonujemy także inne asortymenty robót. Z racji posiadanego potencjału sprzętowego i doświadczenia polecamy nasze usługi w zakresie:
  • głębienia, pogłębiania, modernizacji i remontów szybów
  • drążenia wyrobisk komorowych i korytarzowych oraz ich rekonstrukcji
  • drążenia i renowacji tuneli drogowych i kolejowych
  • rekonstrukcji i renowacji podziemnych obiektów zabytkowych
  • eksploatacji kamieniołomów
  • wykonywania projektów technicznych i technologicznych dla oferowanego zakresu robót
  • wykonywania projektów górniczych, mechanicznych i innych, realizowanych przez przedsiębiorstwo lub oddzielne podmioty
  • wykonawstwa infrastrukturalnych budowli podziemnych (przejścia podziemne, magazyny, garaże)
  • wykonawstwa w zakresie robót powierzchniowych i podziemnych związanych z likwidowaniem kopalń
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map