DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa
Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego interesy należących do niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo - badawczej. Na posiedzeniu Zarządu GIPH w dniu 30 marca 2009 r. została podjęta uchwała w sprawie przyznania członkostwa w Izbie firmie Konsorcjum PRGiBSz SA. Prezes Andrzej Michalik jest sekretarzem Rady Izby.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map