DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Business Centre Club
Zarząd Business Centre Club na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2006 roku, po zapoznaniu się z informacjami oraz rekomendacjami na temat naszej firmy, podjął decyzję o przyjęciu Konsorcjum PRG i BSz S.A. w poczet swoich członków. Jednym z podstawowych obszarów działalności Business Centre Club jest lobbing gospodarczy. Eksperci z Instytutu Lobbingu opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu wyróżnieniu Konsorcjum PRG i BSz SA znalazło się w Komputerowym Systemie Kojarzeń Biznesowych BCC, który to umożliwia nawiązywanie kontaktów handlowych i kooperacyjnych, zawieranie transakcji handlowych oraz współpracę techniczną głównie między firmami zrzeszonymi w BCC. Zostaliśmy wprowadzeni również do Banku Danych BCC, w którym umieszczone są podstawowe informacje na temat naszej firmy, m.in. dane teleadresowe, nazwiska i telefony kontaktowe kierownictwa firmy, profil przedsiębiorstwa oraz ważniejsze informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oraz świadczonych usług. Informacje te wykorzystywane są do promocji i kojarzeń biznesowych. Dzięki przystąpieniu Konsorcjum PRG i BSz SA do BCC nasza firma znalazła się w elitarnym Klubie przedsiębiorców i w największej w kraju organizacji indywidualnych pracodawców.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 510.000PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map