DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem. Działalność obejmuje szeroki zakres przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu krzewienie kultury i oświaty górniczej z zachowaniem bogatej tradycji i historii regionu. Ważnym kierunkiem działalności koła jest integracja środowiska górniczego poprzez organizację imprez kulturalno-oświatowych i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych. Organizacja inspiruje i wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju techniki i myśli naukowo technicznej.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 510.000PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map