DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Fundacja Rodzin Górniczych w Katowicach
Od pięciu lat pomagamy finansowo Fundacji Rodzin Górniczych. Zarząd Konsorcjum PRG i BSz S.A. na posiedzeniu w dniu 27.04.2001 r. podjął uchwałę o przystąpieniu Spółki z dniem 01.05.2001 r. do Fundacji Rodzin Górniczych w Katowicach. Głównym celem działalności Fundacji jest materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć lub stali się inwalidami niezdolnymi do wykonywania pracy, w wyniku wypadków przy pracy, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia. Fundacja współpracuje z Kancelarią Prezydenta RP oraz Fundacją Pani Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier".
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 510.000PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map