DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Fundacja "Bezpieczne Górnictwo"
Fundacja "Bezpieczne Górnictwo" im.prof. Wacława Cybulskiego działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach od 1997 roku. Celem Fundacji jest osiągnięcie przez polskie górnictwo najwyższych światowych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W dniu 22.02.2011r. Zgromadzenie Fundatorów zadecydowało o poszerzeniu grona swoich członków-fundatorów o naszą firmę.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map