DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE

Górnik strzałowy 2016-12-21
Elektryk 2016-12-21
Dozór elektryczny 2016-12-21
Górnik 2016-12-21
Ślusarz 2016-12-21
Dozór górniczy 2016-12-21

Dozór elektryczny

Praca w oddziale przy Tauron-Wydobycie SA - ZG "JANINA" w Libiążu, KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice", KWK "Borynia", KWK "Knurów"

Wymagania:

  • Osoby ze stwierdzonymi kwalifikacjami Urzędu Górniczego

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Spraw Pracowniczych
  • 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29, Pokój nr 13A lub 13B (parter)
  • tel. 32/ 317-15-21, 317-15-24
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 510.000PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map