DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


rodzaj zamówienia zakres
Wydrążenie chodnika C-35a pokł.415/3 140 mb
Zabudowa elementów układu głównego odwadniania kopalni - rurociągi odwadniania dla JSW SA
Wykonanie Małego Składu Materiałów Wybuchowych na poz.838m 242 m3 (pobierka) + roboty dodatkowe
Wydrążenie chodnika C-35a pokł. 415/3 151 mb
Pogłębianie szybu IIz z wykonaniem dwustronnego wlotu szybowego i zabudową zbrojenia szybowego - Ruch "Zofiówka" 1 kpl.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map