DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


rodzaj zamówienia zakres
Wykonanie przekopu I wschodniego poz.700m 392 mb
Wykonanie objazdu dworców materiałowych poz.700m wraz z objazdem wozów materiałowych na "S" poziom 700m 61 mb (1 skrzyż.)
Wykonanie przekopu III zachodniego poz.700m wraz z chodnikiem podstawowym/IIIz pokł.408/1 poz.700m oraz przekopu głównego na "W" poz.700m 51 mb (1 skrzyż.)
Wykonanie przekopu odstawczego 3/III poz.700m 76 mb (1 skrzyż.)
Wykonanie przekopu pochyłego odstawczego IVz wraz z modernizacją odcinka pochylni wentylacyjnej/IVz pokład 404/9 13 mb (przebudowa)
Wykonanie przekopu łączącego poz.700m 48 mb
Wykonanie dowierzchni ściany I/III w pokł. 408/1 część III 143 mb (1 skrzyż.)
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map