DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE


Zintegrowany System Zarządzania
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. realizując politykę utrzymania swojej pozycji na rynku usług górniczych wprowadziło i stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pracy zgodny z normami EN ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004.

Efektem tych działań jest przyznanie przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD Polska Sp. z o.o. w dniu 24.11.2006 roku certyfikatu jakości EN ISO 9001:2000 oraz bezpieczeństwa pracy PN-N 18001:2004.

Na podstawie przeprowadzanych recertyfikacji systemu Jednostka Certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., 24.11.2015r. przedłużyła ważność certyfikatu na kolejne trzy lata tj. do 14.09.2018r., w zakresie :


BUDOWNICTWO GÓRNICZE I PODZIEMNE ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE.
Wdrożenie systemów nastąpiło w nowoczesnej formie, przy pomocy narzędzi elektronicznych, co ułatwiło dostęp do dokumentacji systemowej i było niezbędne przy złożonej strukturze organizacyjnej. Proces certyfikacji, przeprowadzony przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdził dużą fachowość pracowników oraz bardzo dobrą znajomość przez nich procedur systemowych. Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania w KPRGiBSz S.A. umożliwiło ujednolicenie procedur działania, unifikację dokumentacji, co spowodowało przyspieszenie przepływu informacji.

Spełnienie wymagań i oczekiwań odbiorców usług jak również załogi, uzyskanie ich zadowolenia oraz ciągły proces doskonalenia jest celem działania firmy.

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map