DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE

Nagrody i wyróżnienia


PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM 2016
PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM 2016

KPRGiBSz SA już trzykrotnie zostało laureatem tego ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

W konkursie wyróżnia się pracodawców przestrzegających prawa pracy i realizujących w praktyce idee dialogu społecznego. Akcja ma na celu propagowanie dobrych wzorców wśród pracodawców, głównie w ramach promocji stałego zatrudnienia, przestrzegania bezpieczeństwa i standardów pracy.

Poprzednie nagrody otrzymaliśmy w latach 2008 i 2012.

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2015
ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2015

Jest to odznaczenie regionalne przyznawane osobom fizycznym i innym podmiotom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.


MEDALE EUROPEJSKIE DLA USŁUG
MEDALE EUROPEJSKIE DLA USŁUG

ROK 2014 za usługę pod nazwą: „Podest roboczy do ładowarek boczno sypiących”

ROK 2013 za usługę pod nazwą: „Remont i rekonstrukcja obudowy szybowej, montaż i demontaż wyposażenia szybu do głębokości 1000m z zastosowaniem linowych podestów ruchomych”

ROK 2012 za usługę pod nazwą: „Odwadnianie wyrobisk kamiennych drążonych w wysokim stopniu zagrożenia wodnego”,

ROK 2010 za usługę pod nazwą „Remonty zbiorników urobku z wykorzystaniem dwupodestowego przemieszczającego się pionowo pomostu wiszącego”

ROK 2009 za usługę pod nazwą „Zabudowa wielkogabarytowych portalowych skrzyżowań wyrobisk górniczych z zastosowaniem ruchomych pomostów roboczych oraz wysięgników montażowych własnej konstrukcji”

ROK 2007 za usługę pod nazwą „Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji i montaż urządzenia do czyszczenia zbiorników przepadu w szybach skipowych kopalń węglowych”
GAZELA BIZNESU 2013
GAZELA BIZNESU 2013

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się firm. Gazela to firma, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. W Polsce ranking sporządza dziennik "Puls Biznesu.


CEZAR ŚLĄSKIEGO BIZNESU 2010
CEZAR ŚLĄSKIEGO BIZNESU 2010

To wyjątkowe wyróżnienie nadawane jest przez Business Centre Club jako wyraz uznania dla osiągnięć firm regionu śląskiego. Celem konkursu jest promowanie rodzimego biznesu oraz regionalnej przedsiębiorczości poprzez wyłonienie najlepszych firm województwa.
SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2008
SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2008

To prestiżowy ogólnopolski konkurs organizowany przez Grupę Media Partner, wyłaniający najlepszych pracodawców w Polsce mających wzorową politykę względem pracowników i gdzie faktycznie zdrowe podejście do człowieka przekłada się na jakość.
CZARNY DIAMENT 2006
CZARNY DIAMENT 2006

Jest to nagroda ustanowiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Przyznawana jest przedsiębiorstwom, które prowadząc działalność gospodarczą przywiązują dużą wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, starają się spełniać wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, angażują się w działalność charytatywną oraz popierają rozwój nauki i sportu.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map