DOŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIA - ZAUFANIE
Oferta szkoleń i kursów
Zakres oferowanych przez nas szkoleń i kursów obejmuje:
 • szkolenia wstępne: instruktaż ogólny
 • szkolenia okresowe osób dozoru ruchu
 • szkolenia okresowe pracowników fizycznych
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • cykliczne szkolenia w zakresie bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 • podstawowe kursy specjalistyczne techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w podziemnych zakładach górniczych
 • uzupełniające kursy specjalistyczne techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w podziemnych zakładach górniczych
 • kursy cieśli górniczego
 • kursy obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych
 • kursy obsługi kołowrotów powietrznych
 • kursy operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie ładowarek samojezdnych
 • kursy operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie kombajnów chodnikowych
 • kursy operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie wozów wiertniczych
 • kursy obsługi pneumatycznych wciągników łańcuchowych oraz pneumatycznych ciągników samojezdnych
 • szkolenia specjalistyczne dla osób zatrudnionych na stanowisku górnika (powtarzane co 5 lat)
 • szkolenia dla osób zajmujących się nadzorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • kursy dla elektromontera maszyn i urządzeń o napięciu do 1kV
 • kursy specjalistyczne eksploatacji urządzeń i budowy przeciwwybuchowej dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV.


Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w restrukturyzacji ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
KRS 0000061876, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy, REGON 273298580, NIP PL 954-18-75-648, Kapitał Zakładowy 2.500.020PLN
Kontakt:
Konsorcjum PRG i BSz SA

ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

tel. 32/317 15 01
e-mail: zarzad@kprgibsz.com.pl
Mapa dojazdu:

Open large map